Să avem ţeluri curate!

Studiul teologiei m-a învăţat că centrul valorilor perene trebuie mereu actualizat prin cultivarea sufletului, iar ameninţarea uneori imperceptibilă constă în înrobirea acestuia de dragul efectului şi al utilităţii imediate. Dorinţele şi înclinaţiile noastre ajung să ne înjosească făcându-ne să credem în intensitate, senzaţional şi noutate. În scurt timp devenim ahtiaţi după satisfacţii, neputând fi vreodată satisfăcuţi pe termen îndelungat.

Spovedania – întâlnirea cu Dumnezeu

Dumnezeu Cel permanent prezent în viaţa fiecăruia dintre noi nu face niciodată „zgomot”, ci tainic rămâne lângă noi spunând: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva Glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3, 20) „Vocaţia noastră este să devenim slava lui Dumnezeu, adică strălucirea lui Dumnezeu, şi mântuirea aproapelui nostru.” Antonie de Suroj