Psihoterapie

Psihoterapia, numită şi “tratamentul sufletului” se adresează tuturor categoriilor de vârstă, atât celor care au suferit diverse traume emoţionale, cât şi oamenilor care vor să se cunoască mai bine. Atât persoanelor care doresc să înveţe noi modalităţi de relaţionare cu ceilalţi sau cu ei înşişi dezvoltându-şi abilităţi personale, dar şi persoanelor care vor să rezolve diverse probleme de viaţă. Psihoterapia presupune şedinţe numeroase şi este predominant nondirectivă.

Răspunde următoarelor probleme:
– dificultăţi în relaţia cu sine: persoana este nemulţumită de ea însăşi şi este blocată în inacţiune sau imposibilitatea de a schimba ceva
– raporturile sociale sunt nemulţumitoare
– randamentul în activităţi profesionale, sociale sau casnice este scăzut
– depresie
– atacuri de panică
– insomnii
– disfuncţii sexuale
– prezenţa unei boli incurabile sau grave care afectează ritmul vieţii existent înainte de apariţia ei
– pierderea cuiva drag sau a unei relaţii
– dificultăţi în luarea deciziilor cu privire la educaţia copiilor
– traversarea unei crize existenţiale (Nu-i acordăm vieţii vreun sens); sentimentul că nu mai poţi face faţă încercărilor vieţii.
– teama de singurătate
Se adresează cuplurilor atunci când gradul de satisfacţie al vieţii în comun s-a diminuat mult. Acest tip de terapie are ca scop atingerea unor obiective de cuplu, şi nu a unor obiective personale. În cuplu pot exista situaţii dificile precum:
– partenerii nu se mai simt apreciaţi, înţeleşi, doriţi sau iubiţi
– partenera a devenit doar mama copilului, fiind din ce în ce mai puţin soţie sau iubită
– viaţa sexuală traversează o perioadă de rutină îndelungată
– tema infidelităţii
– apariţia monotoniei şi a rutinei în viaţa conjugală
Se adreseaza tuturor membrilor care compun o familie. Dificultăţile avute în vedere în cadrul acestui tip de terapie se referă la:
– comunicarea deficitară între membrii familiei
– neînţelegeri între părinţi şi copii
– separări ale părinţilor sau chiar divorţul
– boala gravă a unui membru al familiei
– dependenţa de substanţe sau diferite adicţii ale unuia dintre parteneri
Putem apela la acest tip de psihoterapie în momentul în care copilul sau adolescentul resimte dificulăţi de adaptare la mediul şcolar sau familial, a suferit o traumă sau atunci când ne simţim depăşiţi de situaţie şi credem că nu mai putem comunica eficient.


COPILUL

Se poate confrunta cu următoarele situaţii:
– suferă de enuresis
– este agresiv cu ceilalţi copii
– nu are prieteni
– are rezultate slabe la şcoală
– este timid
– petrece prea multe ore la televizor sau calculator
– se îmbolnăveşte mult prea uşor

ADOLESCENTUL

Poate fi pus în faţa unor dificulăţi precum:
– influenţa prietenilor versus influenta familiei
– tentaţia alcoolului, ţigărilor sau drogurilor
– dorinţa afirmării de sine şi a diferenţierii de ceilalţi
– relaţiile intime şi relaţiile de prietenie cu sexul opus
– lupta pentru propria independenţă

Una dintre cele mai eficiente si utile forme de psihoterapie, terapia de grup este pe cât de benefică, pe atât de provocatoare şi dificilă. Ea oferă clientului un suport social deosebit şi posibilitatea de cunoaştere a relaţiilor interpersonale, într-un cadru confidenţial şi securizant.

În cadrul terapiei de grup orice persoana poate:

– oferi şi primi susţinere şi feedback
– ameliorarea abilităţilor de comunicare şi a relaţiilor interpersonale
– dobândirea unei mai mari încrederi in sine, o îmbunătăţire a imaginii şi a stimei de sine
– dobândi o mai bună cunoaştere şi înţelegere de sine şi de alţii
– experimenta noi comportamente la nivel interpersonal
– exprima în mod direct şi onest emoţii şi stări afective dintre cele mai diverse