Fiarele sălbatice ale patimilor

Sfântul Ioan Gură de Aur a surprins şi precizat într-una dintre predicile sale, ce aveau loc în jurul anului 400 d.Hr., tendinţa oamenilor de a ascunde murdăria din sufletele lor şi de a se îngriji de buna aparenţă a trupurilor. Prin preţioasa învăţătură pe care ne-a lăsat-o ca moştenire, Sfântul Ioan pare contemporan cu noi. În continuare veţi lectura un fragment din predica "Fiarele sălbatice ale patimilor".